VÝHODY MICROWATERJET - PŘESNÉ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM

 • Řada nových materiálů reaguje negativně na působení tepla, vznikajícího v průběhu konvenčních výrobních procesů. Při obrábění výrobků vodním paprskem, zůstává struktura materiálu beze změn.
 • V podstatě všechny materiály, které se nerozpouštějí ve vodě, včetně potravin, mohou být řezány vodním paprskem. Microwaterjet je stroj, který otevírá nové možnosti.
 • Garantujeme vám stabilní, opakovatelný a přesný proces pro výrpobu nejsložitějších tvarů s šířkou výrobku o velikosti pouze 0,02 mm.
 • Žádné teplotní vlivy na materiál - řezání bez opalu.
 • Řezání beze změn struktury materiálu.
 • Řezání bez mechanického napětí.
 • Vysoká kvalita povrchu řezu - nejsou nutné další operace.
 • Jednodcuhé a rychlé upínání obráběného materiálu.
 • Vše se vyrábí pouze jedním nástrojem.
 • Krátký čas seřízení stroje - rychlá výroba prototypů.
 • Malé půdorysné rozměry stroje.
 • Nízké provozní náklady.
 • Snadná a rychlá obsluha stroje, jednoduchý přístup.
 • 10 x přesnější než konvenční řezání vodním paprskem.
 • Neznečišťuje pracovní prostředí - žádné zplodiny a prach, stroj může vyrábět kdekoliv.
 • Tuhý, dobře navržený stroj, hmotnost stroje je 6 tun.
 • Přesná konstrukce, nízká deformace, základna stroje absorbuje vibrace.
 • Vysoce přesné vodící plochy, přímě odměřování.
 • Stabilní a těžké lože stroje microwaterjet F4 a lineárním vedením garantuje polohování a přesnost v µm.
 • Přímé odměřování v ose X a Y.
 • Temperovaná vodní nádrž, přesný stůl.