VÝROBA DÍLCE Z TITANU

Pro firmu zabývající se výrobou elektrických součástek ze Slovenska, realizujeme výrobu šablon z titanu o tloušťce 3 mm. Dílce slouží k zacínování firmou vyráběných komponentů. Titan je velmi dobře obrobitelný vodním paprskem, bez tepelného vlivu.

VÝROBA DÍLCE Z TITANU