Reference

Zde uvádíme odkazy na články o technologii Microwaterjet publikované v médiích.

Informace uveřejněné v strojírenském měsíčníku MM spektrum:

https://www.mmspektrum.com/clanek/vodni-paprsek-reze-filigranske-tvary.html

Publikováno v CMM International:

https://viewer.zmags.com/publication/f1bc9eaa#/f1bc9eaa/57